Επιβολή και καθορισμός προστίμου και εξόδων αποξήλωσης για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην εταιρεία «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΘΕΑΜΑ Μ.Ι.Κ.Ε.».

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: