Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρεία «Πολιτεία ΕΠΕ» για τοποθέτηση διαφημιστικών αεροπανό πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: