Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρεία «Ανδρέου Γεωργίου 56 ΕΠΕ» για τοποθέτηση διαφημιστικών αεροπανό πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: