Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρεία «Πολιτεία ΕΠΕ» για τοποθέτηση διαφημιστικών αεροπανώ πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: