Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην Σωτηράκη Μαγδαληνή για τοποθέτηση διαφημιστικών πανό τύπου Banner πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: