Επιβολή και καθορισμός προστίμου στον Αλεξιάδη Κων/νο για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: