Επιβολή και καθορισμός προστίμου στον «Μπεντούλη Στέργιο» για τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

426

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: