Επιβολή και καθορισμός προστίμου στον «ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΜΑ» για αφισσορύπανση.

Αριθμός Απόφασης:

390

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: