Ορισμός μέλους επιτροπής για σύνταξη αυτοψιών επι ακινήτων ετών 2013 - 14

Αριθμός Απόφασης:

389

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: