Επιβολή και καθορισμός προστίμου στον Παπαδόπουλο Βασίλειο του Φιλίππου για τοποθέτηση διαφημιστικών πανό τύπου Banner πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: