Επιβολή και καθορισμός προστίμου στον Βιολίδη Ηλία για τοποθέτηση διαφημιστικών πανό τύπου Banner πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: