Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του υπαίθριου εμπορίου (Λαναρά Αργυρώ).

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: