Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Στεφανίδης Αργύριος).

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: