Εξειδίκευση πιστώσεων

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: