Πρακτικού: 2/2020 3ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας Πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: