Εξειδίκευση πίστωσης εκδηλώσεων για τα « ΧΑΛΚΙΔΕΙΑ 2020»

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: