Εξειδίκευση πίστωσης εκδήλωσης «Φως Ιωνικόν»

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: