Εξειδίκευση πίστωσης Επετειακής-Πολιτιστικής-Μουσικής Εκδηλώσεως για το 2021»

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: