Εξειδίκευση πίστωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τα «ΧΑΛΚΙΔΕΙΑ 2021»

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: