Εξειδίκευση πίστωσης για τα «ΧΑΛΚΙΔΕΙΑ 2019»

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: