Εξειδίκευση πίστωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους».

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: