Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση « Το Θείον Πάθος»

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: