Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού, που αφορά την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων, από τη θεατρική ομάδα του Δήμου μας, σε εξωτερικούς χώρους, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: