Αποδοχή ποσού ύψους 96.763,44€ από το ΥΠΕΣ (διαφορά από το εγγεγραμμένο) ως αντισταθμιστικό όφελος από την εμπορική δραστηριότητα της ΟΛΘ ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: