Εξειδίκευση πίστωσης Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ»

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: