Προέγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΜΕΝΕΜΕΝΗ», αρ. μελέτης 12/2022

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: