Εξειδίκευση πίστωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τα «ΧΑΛΚΙΔΕΙΑ 2022»

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: