15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: