Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΙΠΣΙ ΚΙΝΓΚΣ», εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: