Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» , εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: