Εξειδίκευση των πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για προμήθεια φωτογραφικού υλικού και για καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: