Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την λειτουργία του χειμερινού κινηματογράφου και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: