Εξειδίκευση των πιστώσεων για την επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου μας, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: