Εξειδίκευση των πιστώσεων για τις εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020, «Θέατρο σκιών στις γειτονιές και στις πλατείες του Δήμου μας»

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: