Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ» (Αρ. Μελ.: 66/2019).

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: