Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και γνωμοδότησης του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Κατακύρωση διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: