Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης, υπομνήματος και γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου, του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητ

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: