Προσφυγή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Νομού Θεσσαλονίκης κατά της υπ΄ αρ. πρωτ.: Φ 14.2.26231/3/2734/02.01.2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: