Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011».

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: