Εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΜΑΤΣΙΝΑΣ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

02/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: