Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

02/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: