Εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Cal Τεχνική ΑΒΕ» κατά του από 15-4-2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού των σχολικών τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης μετά την 1η κατακύρωση.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: