Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ Ε.Π.Ε. κατά της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ιατρικού, φυσιοθεραπευτικού και λοιπού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩ

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: