Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία «SWEDISH SYSTEMSSECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας, αποτέλεσμα του διαγωνισμού στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: