Εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» κι έγκριση του αποτελέσματος του Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» με αρ. μελ.: 47/2009 και προϋπολογισμό: 4.910.462,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: