Εξέταση της ένστασης του αναδόχου κατά του υπ΄αριθ. 900/ΔΤΥ 215/22.01.2016 εγγράφου μας για το έργο: «Ανάπλαση-Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: