Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 14332/16-10-15 κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεμα δένδρων».

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: