Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων-Μενεμένης προς τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης να υπογράψει τις Δηλώσεις κατά Ν. 960 / 1979 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 1221 / 81 για τα οικόπεδα στις οδούς Πανταζοπούλου 51 και Ελευθερίας 4 - Δημοσθένους 5 ( διαμπερές ) , στη δη

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: