Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Διονύσιο Γ. Δήμου (ΑΜ 4356) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, μισθώματα), στην δικάσιμο της 28ης/11/2011 και στην υπόθεση με αριθμό πινακίου 6Α (μισθώματα) για την σ

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: