Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Χρίστογλου Αντώνιου να παραστεί στις 21-5-2013 στο Δ’ τμ. Του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης της Βαλασίας Παπαγεωργίου κατά του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με αριθ. κατάθ. 9144/04.

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: